Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากโฆษก พศ. / แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

ข่าว สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
โฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
แถลงข่าวเรื่อง การเช่าที่ดินวัดต้นปุ๋น (ร้าง) จังหวัดเชียงใหม่

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …