Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

เสริมสร้างมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) วัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงพื้นที่จัดกิจกรรมรณรงค์ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) อันส่งผลกระทบต่อคณะสงฆ์และประชาชน ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของรัฐบาล โดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประสานความร่วมมือกับวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำร่องการจัดกิจกรรม จำนวน 7 วัด ดังนี้

1. วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

2. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ วัดหงส์รัตนารามราชวรวิหาร

3. วันที่ 13 มีนาคม 2563 ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (วัดโพธิ์)

4. วันที่ 17 มีนาคม 2563 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

5. วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร

6. วันที่ 18 มีนาคม 2563 ณ วัดระฆังโฆษิตาราม

7. วันที่ 19 มีนาคม 2563 ณ วัดปากน้ำภาษีเจริญ

นายเทวัญ ลิปตพัลลภ เปิดเผยต่อว่า ในวันนี้ (17 มีนาคม 2563) เป็นวันที่สามของการจัดกิจกรรมซึ่งจะลงพื้นที่ วัดสุทัศนเทพวราราม กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยว ซึ่งทางวัดก็ทำความสะอาดและดูแลประชาชนเป็นอย่างดีอยู่แล้ว โดยในวันนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายจิตอาสา ในการทำความสะอาดบริเวณรอบวิหาร พระอุโบสถ ราวบันได ตลอดจนการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อทั่วทั้งบริเวณวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร เพื่อสร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยวและประชาชนเชื่อมั่นว่าวัดต่างๆ ได้ดูแลความสะอาดและมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID – 19) เป็นอย่างดี

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ภาพ:ข่าว

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …