Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๒

เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๒

วันอาทิตย์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๓ เป็นวันเทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ ๒ โดยในช่วงเช้า พระครูพิมลธรรมภาณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรุงเทพมหานคร องค์เทศน์กัณฑ์ทานกัณฑ์ ๒๐๙ พระคาถา พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์ วัดราชสิทธาราม กรุงเทพมหานคร องค์ เทศน์กัณฑ์วนประเวศน์ ๕๗ พระคาถา พระครูศรีธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร องค์เทศน์กัณฑ์ชูชก ๗๙ พระคาถา พระครูวิสุทธิ์ธรรมประสิทธิ์ วัดหลักสี่ กรุงเทพมหานคร องค์เทศน์กัณฑ์จุลพน ๓๕ พระคาถา และพระมงคลธรรมภาณ วัดเสมียนนารี กรุงเทพมหานคร องค์เทศน์กัณฑ์มหาพน ๘๐ พระคาถา การนี้มีพุทธศาสนิกชนจำนวนมากร่วมงาน เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕ สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …