Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔”

เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ เรื่อง “อริยสัจ ๔”

เทศน์ปุจฉาวิสัชนา ๒ ธรรมาสน์ เรื่อง "อริยสัจ ๔"
โดย พระเทพปฏิภาณกวี (บุญมา) วัดประยุรวงศาวาส กรุงเทพมหานคร และ พระพรหมเวที วัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม
เทศน์มหาชาติเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๓ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จ.นครปฐม
#เทศน์ปุจฉาวิสัชนา๒ธรรมาสน์
#อริยสัจ๔

ร่วมฟังเทศน์มหาชาติ และบูชากัณฑ์เทศน์ ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา

ชื่อบัญชี : เงินทุนจัดสร้างพุทธมณฑล (ออมทรัพย์) ธนาคารกรุงไทย สาขา เพชรเกษม ๙๑ (อ้อมน้อย) ๗๓๒-๑-๐๓๓๗๗-๕

สอบถามรายละเอียดได้ที่ ๐-๒๔๔๑-๗๙๖๕-๖

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …