Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ) ณ วัดปุรณาวาส

“เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ) ณ วัดปุรณาวาส

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ) ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมพุทธธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ด้วยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดในวันธรรมสวนะ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สทศ.ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562

📊 สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ด้านล่างนะคะ 👉 สำหรับโรงเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/Announceme…/Login.aspx 👉 สำหรับนักเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGraph…