Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ) ณ วัดปุรณาวาส

“เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ) ณ วัดปุรณาวาส

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย “เข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ” วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ (แรม ๘ ค่ำ เดือน ๙ ) ณ วัดปุรณาวาส แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา, นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะข้าราชการ เจ้าหน้าที่ พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมพุทธธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ด้วยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดในวันธรรมสวนะ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …