Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ร่วมทำบุญเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

วันศุกร์ที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ (ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๕) ณ วัดญาณเวศกวัน ตำบลบางกระทึก อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำโดยรองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้ง 3 ท่าน (นายสมเกียรติ ธงศรี นายณรงค์ ทรงอารมณ์ และนายจีรวิชญ์ นิยมธรรม) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ เทศบาลตำบลบางกระทึก นำโดยนายราชัน มีป้อม นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทึก บุคลากรเจ้าหน้าที่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา สาขาศาลายา และ บุคลากรเจ้าหน้าที่ บมจ.สยามแม็คโคร สาขาศาลายา ร่วมกิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รณรงค์กิจกรรมเข้าวัด ทำดี วันธรรมสวนะ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่พุทธศาสนิกชน ในการสนับสนุนการขับเคลื่อนสังคมไทยให้เป็นสังคมพุทธธรรม กระตุ้นเตือนให้พุทธศาสนิกชนยึดมั่นในหลักพระพุทธศาสนาและฟื้นฟูการเข้าวัดในวันธรรมสวนะ ด้วยการส่งเสริมให้พุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเข้าวัดในวันธรรมสวนะ นำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาปรับใช้เป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ให้เกิดความสงบสุข ร่มเย็น เป็นกุศล

 

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …