Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพรฯ วันพุธที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยพันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ บันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบันทึกเทป สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …