Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารให้สุนัขและแมว

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา พระราชทานอาหารให้สุนัขและแมว

วันพุธที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๑๐.๔๕ น. สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญาโปรดให้ พล.อ.ต.ธวัชชัย ศรีแก้ว เป็นผู้แทนพระองค์ไปเป็นประธานในพิธีพระราชทานอาหารให้สุนัขและแมว
ณ สถานสงเคราะห์สัตว์ เกาะสุนัข ภายในพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม เนื่องในวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในการนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมกันนี้ ทรงมอบอาหารกลางวันพระราชทานให้แก่ผู้ร่วมในพิธีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …