Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

วันวิสาขบูชา ๒๕๖๒

มหาเถรสมาคม ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก Internationally-recognized the Day of Vesak ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ
ติดต่อสอบถาม ๐๒ - ๔๔๑ - ๗๙๖๖

พระคติธรรม เนื่องในดิถีวิสาขบูชา วันเสาร์ ที่ ๑๘ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒

ดาวน์โหลดป้ายประชาสัมพันธ์ ได้ที่นี่

ร่างกำหนดการ การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา

วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๒  ดาวน์โหลดได้ที่นี่

Check Also

สมเด็จพระสังฆราช เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา

วันอังคารที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานในพิธีประทานประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา ในงวดที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน …