Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / วันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

วันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๙ น. นายสมเกียรติ ธงศรี รองผู้อำนวยการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีบูชาและพิธีบวงสรวงเทพอารักษ์องค์พระประธานพุทธมณฑล เนื่องในวันครบรอบ ๓๖ ปี แห่งการเปิดป้ายพระนามพระศรีศากยทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ โดยมีข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีเป็นจำนวนมาก

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

ผู้แทนพระองค์ บำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในงานวันวิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

วันเสาร์ที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุก องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ …