Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / รมต.สุวพันธุ์ รณรงค์พัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา ณ อ.วังน้อย และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

รมต.สุวพันธุ์ รณรงค์พัฒนาคลองเปรมประชากรและคลองสาขา ณ อ.วังน้อย และ อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา

มื่อวันพุธที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วย นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางสาวพัชรา สุคันธี ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนสถาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมี นางสาวนุชนาถ ประทีปธีรานันต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน่วยงานราชการในเขตอำเภอวังน้อยและอำเภอภาชี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมลงพื้นที่รณรงค์สร้างการรับรู้และนำองค์ความรู้เพื่อพัฒนาคลองเปรมประชากร และคลองสาขา ณ วัดลำพระยาราษฎร์เจริญธรรม อำเภอวังน้อย วัดธรรมสินธุ์โสภา และวัดทุ่งชาน อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายสุวพันธุ์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในวันนี้ เป็นการติดตามการดำเนินการพัฒนาคลองเปรมประชากร รวมถึงคลองสาขา โดยเฉพาะคลองสาขาที่ผ่านวัดต่างๆ ทั้งนี้ ได้ถือโอกาสขอบคุณทางคณะสงฆ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลรักษาลำคลอง โดยมีวัดและโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการสร้างการเรียนรู้ และสร้างการรับรู้ให้พี่น้องประชาชนในการรักษาลำคลอง ซึ่งผลจากการติดตามในภาพรวมของโครงการนั้น พบว่าพื้นที่ส่วนปลายของคลองเปรมประชากร ในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นั้น สภาพแม่น้ำคลองอยู่ในสภาพที่ดี น้ำยังมีคุณภาพที่ดี และสะอาดขึ้นอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ทุกภาคส่วนยังมีความตื่นตัวในเรื่องการดูแลรักษาแหล่งน้ำมากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งใกล้ตัวและมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของคนในพื้นที่
"การดำเนินโครงการดังกล่าว ทางรัฐบาลตั้งใจที่จะจัดเป็นโครงการเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ก็อยากถือโอกาสนี้ เชิญชวนพี่น้องคนไทยทุกคนได้ช่วยกันดูแลรักษาแม่น้ำลำคลอง ดูแลรักษาป่า ดูแลรักษาดิน เพื่อให้โครงการนี้ก้าวหน้าต่อไปอย่างมั่นคงและยั่งยืน สามารถสร้างประโยชน์ในการพัฒนาประเทศชาติต่อไปในอนาคต"
หลังจากนั้น คณะได้เดินทางไปยัง วัดตะโก ตำบล ดอนหญ้านาง อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กราบสรีรสังขาร พระมงคลสิทธาจารย์ (หลวงพ่อรวย ปาสาทิโก) ภายในมหาเจดีย์มหามงคลสิทธาจารย์ พระมงคลสิทธาจารย์ สมัยท่านยังทรงสังขารอยู่นั้นท่านเป็นพระภิกษุมีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโก และอำเภอภาชี และเป็นศูนย์รวมจิตใจเป็นที่พึ่งของชาวบ้านในบริเวณใกล้เคียงและในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ข่าว

Check Also

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา …