Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มติที่ ๑๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล

มติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๓ มติที่ ๑๔๔/๒๕๖๓ เรื่อง การจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล

Sorry, this entry is only available in Thai.

Check Also

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันทำความสะอาดบริเวณอาคารลานจอดรถ …