Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการสืบสวนสำหรับภารกิจคุ้มครองพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ ๑

พิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการสืบสวนสำหรับภารกิจคุ้มครองพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ ๑

วันอังคารที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๙.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดการโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “หลักการสืบสวนสำหรับภารกิจคุ้มครองพระพุทธศาสนา” รุ่นที่ ๑ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการได้แก่ผู้ตรวจราชการฯ ผู้บริหารสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ทั้งในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ทั้งสิ้น ๔๒ ราย

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …