Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่”

พิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่”

๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๒๒.๓๐ น. พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ในพิธีสวดมนต์ข้ามปี ๒๕๖๓ “เสริมบารมี เริ่มสิ่งดีรับปีใหม่” โดยมี
นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมพิธี ณ บริเวณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

Check Also

เทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

สัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ๒๕๖๓ ระหว่างวันที่ ๕ - ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม วัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักร และวัดไทยในต่างประเทศ ดาวน์โหลดไฟล์ป้ายประชาสัมพันธ์ …