Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

พิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคาร ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๓๐ น. พระวิสุทธิวงศาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฉลองปริญญาบัต – พัดเปรียญ เปรียญธรรม ๙ ประโยค และมอบประกาศนียบัตร พัดบาลีศึกษา ผู้สอบได้ประโยคบาลีศึกษา ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ การนี้ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายเครื่องสักการะ กล่าวถวายรายงาน พร้อมนี้ นายสิทธา มูลหงส์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีมอบรางวัลสำนักเรียน/สำนักศาสนศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกบาลี ดีเด่น ฯ ณ พระมหาเจดีย์มหารัชมงคล ชั้น ๒ วัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …