Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / พิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

พิธีมอบตราตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ประธานอำนวยการโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" มอบตราตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕" เพิ่มเติม วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ พระอุโบสถวัดปากน้ำ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ภาพ/ข่าว

Check Also

แม่กองบาลีสนามหลวง เปิดอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น

วันพุธที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. พระพรหมโมลี กรรมการมหาเถรสมาคม แม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานสงฆ์ เปิดการอบรมบุคลากรทางการศึกษาสงฆ์ หลักสูตรการอ่านเขียนภาษาบาลีเบื้องต้น นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา …