Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ผอ.พศ.นำคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

ผอ.พศ.นำคณะ เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา วัดพระธาตุช้างค้ำ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (นายณรงค์ ทรงอารมณ์) นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดน่าน ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้แทนจากสำนักงบประมาณ ตรวจเยี่ยมโรงเรียนนันทบุรีวิทยา ซึ่งเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตั้งอยู่ที่วัดพระธาตุช้างค้ำ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน โดยมีพระครูบวรเจติยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ พร้อมทั้งจัดแสดงนิทรรศการความสามารถของนักเรียน ประกอบด้วย การกล่าวสุนทรพจน์ การทำเรือจำลอง การฉลุผ้าและกระดาษสา การกัดกระจก การทำบายศรี และการแสดงโครงงานเกี่ยวกับไฟฟ้า ปัจจุบันโรงเรียนนันทบุรีวิทยา พระปริยัติธรรม จัดการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ มีนักเรียนทั้งหมด ๓๖๒ รูป ถือเป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่มีจำนวนนักเรียนมากที่สุดในจังหวัดน่าน

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ/ข่าว

 

Check Also

(ภาษาไทย) พิธีปิดโครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการฯ ระดับเจ้าคณะตำบล — ที่ สถาบันพระสังฆาธิการ อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี

Sorry, this entry is only available in Thai.