Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒

บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒


บทเจริญพระพุทธมนต์ สวดมนต์ข้ามปี วิถีพุทธ ๒๕๖๒ คลิกที่นี่

โดย มหาเถรสมาคม, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ดาวน์โหลดหนังสือ
ดาวน์โหลด !!

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …