Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

นายกรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑

ให้คะแนนข่าวนี้

รีวิว - 9.6

9.6

คะแนน

ผลคะแนน

User Rating: 5 ( 1 votes)

วันอังคารที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ มหาเถรสมาคม สำนักนายกรัฐมนตรี และกระทรวงวัฒนธรรม โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เเละคณะรัฐมนตรี เชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ทำเนียบรัฐบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนา ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ แต่ในปีนี้ ตรงกับวันอังคารที่ ๒9พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 7 (เนื่องจากเป็นอธิกมาส คือ มีเดือน ๘ สองหน) เป็นสิริมงคลดิถีคล้ายวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยองค์การสหประชาชาติได้ประกาศยกย่องให้วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญสากลของโลก เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2542

มหาเถรสมาคม มีมติที่ 201/2561 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ 08/2561 เมื่อวันที่ 20

มีนาคม 2561 ให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี ๒๕61 โดยจัดกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 24 - 30 พฤษภาคม ๒๕61 เพื่อส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ

ส่วนกลาง

- พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม พศ.ร่วมกับคณะสงฆ์ องค์กร มูลนิธิ สถานศึกษา ภาครัฐ และเอกชน จัดกิจกรรมระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2561 กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย พิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาของพระสงฆ์ไทย ผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายสังฆทาน ฟังธรรม และการปฏิบัติธรรมของพระสงฆ์ เด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไป กิจกรรมประกวดวาดภาพพุทธศิลป์ของสามเณร เด็ก และเยาวชน ชมขบวนธรรมยาตราวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ฟังเทศน์แหล่ทำนอง 4 ภาค บรรยายธรรมภาคภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมถวายโคมประทีปองค์พระประธานพุทธมณฑล กิจกรรมทำความดีจิตอาสา Big Cleaning day ถวายเป็นพุทธบูชา การปลูกต้นไม้ทางพุทธประวัติ กิจกรรมเดิน–วิ่งการกุศล กิจกรรม ณ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

- มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ และพิธีเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลก ประจำปี 2561 ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และในวันที่ 27 พฤษภาคม 2561 ณ ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพมหานคร

- มณฑลพิธีลานคนเมือง กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชทานรางวัลเสาเสมาธรรมจักร แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2561 จำนวน 160 รูป/คน ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561

ส่วนภูมิภาค และวัดไทยในต่างประเทศ

เป็นการขอความร่วมมือระหว่างสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และวัดไทยในต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมทั้งหลายดังเช่นส่วนกลาง

โอกาสนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 24 – 30 พฤษภาคม 2561 ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม โดยพร้อมเพรียงกัน สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร. ๐ ๒๔๔๑ 7966 หรือ www.onab.go.th

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี มอบนโยบายการบริหารงานให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

วันศุกร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๐๘.๓๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สักการะองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑล ถวายดอกไม้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี …