Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะข้าราชการใหม่ศึกษาดูงานที่ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา “คุ้งบางกะเจ้า”

คณะข้าราชการใหม่ศึกษาดูงานที่ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์ สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา “คุ้งบางกะเจ้า”

วันอาทิตย์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ มอบหมายให้ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นางกณิกนันท์ ล้อสีทอง เลขานุการกรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะข้าราชการใหม่ที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รุ่นที่ ๓/๒๕๖๒ ไปศึกษาดูงานที่ประตูระบายน้ำ คลองลัดโพธิ์, สวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๘๐ พรรษา “คุ้งบางกะเจ้า” ฯ จังหวัดสมุทรปราการ
กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

การประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๒ โดยมีกรรมการมหาเถรสมาคม และพันตำรวจโท …