Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / คณะกรรมการศีล5ลุยพื้นที่ติดตามผล จ.สมุทรสงคราม

คณะกรรมการศีล5ลุยพื้นที่ติดตามผล จ.สมุทรสงคราม

 

Check Also

แบบรับรองข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัล “สุวรรณปฐมเจดีย์” ประจำปี ๒๕๖๒

สำหรับพระสงฆ์ หรือนักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา คลิกที่นี่ สำหรับฆราวาส/บุคคล/หน่วยงาน คลิกที่นี่ หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัล "สุวรรณปฐมเจดีย์" คลิกที่นี่