Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / ขอให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล

ขอให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศล

มส. ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหลังทำวัตรเช้า-เย็น จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร

นางจุฬารัตน์ บุณยากร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ครั้งที่ 28/2551 มติที่ 614/2551 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2551 ที่ประชุมได้พิจารณามีมติเห็นชอบการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อถวายพระพรชัยมงคล  และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐจะทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552 นับเป็นมหามงคลวโรกาสสำคัญยิ่งที่คณะสงฆ์ไทยในราชอาณาจักรไทย  และในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก สมควรประกอบพิธีมหามงคลเจริญพระพุทธมนต์  และเจริญจิตตภาวนา  เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ในปีพุทธศักราช 2552 จำนวน 3 ครั้ง ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา  และวันที่  4  ธันวาคม 2552  พร้อมกันทั่วประเทศ  เวลา 16.00 น. 

นางจุฬารัตน์ บุณยากร กล่าวต่อไปว่า การเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มหาเถรสมาคมมีมติให้พระสังฆาธิการในเขตกรุงเทพมหานคร ทุกระดับ ทุกรูป เจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา  ณ  พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม  พร้อมกับวัดทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก อีกทั้งให้สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดตามมติมหาเถรสมาคม จัดให้มีการปฏิบัติธรรมในช่วงวันดังกล่าวตามความเหมาะสม นอกจากนี้ยังให้วัดทุกวัดเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็น   พระราชกุศลหลังทำวัตรสวดมนต์เย็นตลอดปีพุทธศักราช 2552  ซึ่งการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ประกอบพิธีไปแล้ว  2  ครั้ง  โดยครั้งที่ 1 ประกอบพิธีไปเมื่อวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2552  ครั้งที่ 2 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2552  และครั้งที่ 3 ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์ที่  28  กันยายน  2552

“สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอกราบอาราธนาพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูปในเขตกรุงเทพมหานคร และทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวาคม 2552  พร้อมกันนี้ขอเชิญพุทธศาสนิกชน พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าไปร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลในมหามงคลวโรกาสนี้” นางจุฬารัตน์ บุณยากร กล่าว      

นางจุฬารัตน์ บุณยากร  กล่าวอีกว่า ในการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 3  ซึ่งจะตรงกับวันจันทร์ที่  28  กันยายน  2552 นี้  กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.)  และพระสังฆาธิการทุกระดับ ทุกรูปในเขตกรุงเทพมหานคร และทุกวัดในราชอาณาจักรและในประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก จะประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนาเพื่อถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงหายพระอาการประชวร 

อีกทั้ง ได้มีประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  เรื่อง ให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร  โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชได้มีบัญชาให้วัดทุกวัดทั่วประเทศเจริญจิตตภาวนาถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว หลังทำวัตรเช้าและทำวัตรเย็นทุกวัน จนกว่าจะทรงหายพระอาการประชวร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม โทร. 0 2441 4547 , 0 2441 4515
                                          
ปราณสุวีร์ /ข่าว/23 ก.ย. 52

Check Also

การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๓ ครั้งที่ …