Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 48 และลำดับที่ 49 ถึงลำดับที่ 58 มารานงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ถึงลำดับที่ 48 และลำดับที่ 49 ถึงลำดับที่ 58 มารานงานตัวเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ

-ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 1 ถึง ลำดับที่ 48 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 08.30 - 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 (อาคารเดียวกันกับที่สมัครสอบแข่งขัน)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

-ขอให้ผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ ลำดับที่ 49 ถึง ลำดับที่ 58 มารายงานตัวเพื่อรับการบรรจุเข้ารับราชการ

ในวันที่ 28 กันยายน 2561 เวลา 10.30 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารหลวงพ่อวัดปากน้ำ หลังที่ 2 (อาคารเดียวกันกับที่สมัครสอบแข่งขัน)

ทั้งนี้ ให้ผู้สอบแข่งขันได้ที่เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ลาออกจากราชการ

ก่อนวันที่ 28 กันยายน 2561 และขอให้ผู้มารายงานตัวทุกรายนำเอกสารต่อไปนี้ มาในวันรายงานตัวด้วย

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด

2.สำเนาปริญญาบัตร และสำเนาทะเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) 1 ชุด

3.ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคตามที่กำหนดไว้ใน กฎ ก.พ.

4.สำเนาคำสั่งอนุญาตให้ลาออกจากราชการ (เฉพาะข้าราชการพลเรือนสามัญ ข้าราชการประเภทอื่น พนักงานราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ) 1 ชุด

ทั้งนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะดำเนินการจัดอบรมปฐมนิเทศ ในระหว่างวันที่ 28 กันยายน 2561-20 ตุลาคม 2561 รายละเอียดดังนี้ คลิกที่นี่

Check Also

พิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ พุทธมณฑล จ.นครปฐม

วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ในการบำเพ็ญพระราชกุศล เนื่องในวันอาสาฬหบูชา …