Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

การแสดงพระธรรมเทศนา เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันเสาร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เมื่อเวลา ๑๘.๓๐ น. พระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร จังหวัดนครปฐม เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา ๑ กัณฑ์ เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ การนี้ นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ร่วมฟังธรรม ณ ลานหน้าองค์พระศรีศากยะทศพลญาณ ประธานพุทธมณฑลสุทรรศน์ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …