Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๗ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ๖ คน รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง และวัดร้างของประเทศไทยทั้งประเทศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ และผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถค้นหาข้อมูลศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย อาทิ ข้อมูลทะเบียนวัดร้าง พิกัดที่ตั้งวัดร้างในรูปแบบแผนที่ทางอากาศ Google maps ข้อมูลผู้เช่าวัดร้าง เป็นต้น โดยให้บริการการใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Phone และ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ภาพ : ข่าว

Check Also

สทศ.ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562

📊 สทศ. ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) ปีการศึกษา 2562 สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ที่ URL ด้านล่างนะคะ 👉 สำหรับโรงเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/Announceme…/Login.aspx 👉 สำหรับนักเรียน http://www.allnetresult.niets.or.th/…/FrEnquireStudentGraph…