Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑

การประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑

วันศุกร์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายจีรวิชญ์ นิยมธรรม รองผู้อำนวยการ ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การใช้ Application AppSheet เข้ามาช่วยในการจัดเก็บข้อมูลการจัดการศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ครั้งที่ ๑ จำนวน ๑๗ จังหวัด จังหวัดละ ๒ คน และเจ้าหน้าที่ส่วนกลาง ๖ คน รวม ๔๐ คน ระหว่างวันที่ ๑๔ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

เพื่อรวบรวมฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสมบัติกลาง และวัดร้างของประเทศไทยทั้งประเทศ ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานพระพุทธสาสนาแห่งชาติ และผู้ใช้งานทั่วไป ให้สามารถค้นหาข้อมูลศาสนสมบัติกลางและวัดร้าง ในแต่ละจังหวัดในประเทศไทย อาทิ ข้อมูลทะเบียนวัดร้าง พิกัดที่ตั้งวัดร้างในรูปแบบแผนที่ทางอากาศ Google maps ข้อมูลผู้เช่าวัดร้าง เป็นต้น โดยให้บริการการใช้งานบนอุปกรณ์ Smart Phone และ เครื่องคอมพิวเตอร์ PC

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ /ภาพ : ข่าว

Check Also

พิธีปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รุ่นที่ ๒

วันอังคารที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมการใช้งานเว็บไซต์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หลักสูตร ผู้ใช้งานระบบเว็บไซต์ (User) …