Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ / การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (ศปพ.)

การประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (ศปพ.)

วันศุกร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ พระพรหมบัณฑิต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานศูนย์ปริยัตินิเทศก์แห่งคณะสงฆ์ไทย ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ปรึกษา คปพ. เป็นประธานในการประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา (ศปพ.) ณ ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

กลุ่มประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / ข่าว

Check Also

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดก

วันเสาร์ที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๒ เมื่อเวลา ๑๔.๐๐ น. สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนิน ทรงสดับพระธรรมเทศนามหาชาติเวสสันดรชาดกและทรงเป็นประธานกัณฑ์เทศน์มหาชาติ “กัณฑ์มหาราช” เนื่องในงานเทศน์มหาชาติและปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว …