Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / – แจ้งข่าวเว็บไซต์ พศจ….

– แจ้งข่าวเว็บไซต์ พศจ….

ด้วยขณะนี้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ กำลังทำการเปิดเว็บไซต์ สนง.พศจ. ไปตามลำดับ

ดังนั้น จึงขอความร่วมมือ พศจ. ได้ติดตามและดำเนินการาปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของแต่ละจังหวัดได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Check Also

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คลิกที่นี่