Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป

เรื่อง ให้ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งมีผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ต่ำกว่ามาตรฐานที่กำหนดรับราชการต่อไป คลิกที่นี่