Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕

การประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

 

Check Also

ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 467/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คลิกที่นี่