Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวบุคลากร / การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

การประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

 

Check Also

ย้ายข้าราชการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 467/2562 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 คลิกที่นี่