Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / จังหวัดสตูลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2557

จังหวัดสตูลเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ประจำปี 2557

เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ซึ่งเป็นวันที่มีความสำคัญทางพุทธศาสนา เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา “ ธัมมจักกัปปวัตนสูตร ” เป็นครั้งแรก แก่ปัญจวัคคีย์ และเป็นวันที่บังเกิดมีพะสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยครั้งแรกในโลก ซึ่งวัดต่างๆในราชอาณาจักรได้กำหนดให้จัดกิจกรรม เช่น เข้าวัดปฏิบัติธรรม ฟังธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา เจริญพุทธมนต์ แสดงตนเป็นพุทธมามกะ สวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และเวียนเทียน สำหรับวันอาสาฬหบูชาปีนี้ ตรงกับวันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม 2557 (ขึ้น 15 ค่ำเดือน 8 ) ก่อนวันเข้าพรรษา 1 วัน

สำหรับจังหวัดสตูล กำหนดจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา (เวียนเทียน ) เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชา เข้าพรรษา ประจำปี 2557 ณ วัดชนาธิปเฉลิม พระอารามหลวง ตำบลพิมาน อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล จึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดสตูล ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5707090010205

 

Check Also

เปิดตัวรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ค้นหาคนดีต้นแบบ

พศ.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดตัวรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรกประจำปี2558 คัดเลือกคนดีต้นแบบ หวังให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่สังคม วันนี้(2มิ.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโดยพระเทพวิสุทธิกวี(เกษม สญฺญโต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย …