Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557

จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557 ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์

วันนี้ (9 ก.ค. 57) เวลา 13.30 น. นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีอัญเชิญเทียนจำพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557 ณ วัดวังสิงห์คำ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประธานพิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานตั้งไว้หน้าโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี พิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประธานพิธีลุกอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานวางไว้ยังด้านหน้าประธานสงฆ์ ประธานพิธีกล่าวคำถวายเทียนพรรษา ต่อจากนั้นประธานพิธีถวายเทียนพรรษา ถวายผ้าอาบน้ำฝน พระสงฆ์อนุโมทนา ต่อจากนั้น เวลา 15.00 น. รองผู้ว่าราชการเดินทางไปเป็นประธานพิธีอัญเชิญต้นเทียนพรรษาพระราชทาน ณ พระวิหารหลวงวัดสวนดอก พระอารามหลวง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงมีเมตตาพระราชทานเทียนจำนำพรรษา ให้แก่วัดในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 วัด ดังนี้ 1.วัดวังสิงห์คำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2.วัดสวนดอก พระอารามหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ศานุวงศ์ทุกพระองค์ ทั้งนี้มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2557 จังหวัดเชียงใหม่ได้มอบหมายให้นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2557ในวันศุกร์ที่ 27 มิถุนายน 2557 ณ มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ถนนศูนย์การฝึกรถไฟ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5707090010193

 

Check Also

เปิดตัวรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ค้นหาคนดีต้นแบบ

พศ.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดตัวรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรกประจำปี2558 คัดเลือกคนดีต้นแบบ หวังให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่สังคม วันนี้(2มิ.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโดยพระเทพวิสุทธิกวี(เกษม สญฺญโต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย …