Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจากหนังสือพิมพ์ / อำเภอร่องคำประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดประจำปี 2557

อำเภอร่องคำประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดประจำปี 2557

อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นเจ้าภาพการประชุมพระสังฆาธิการระดับจังหวัดประจำปี 2557 หน่วยที่ 4 ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค 9 ตามมติมหาเถรสมาคมที่ 143/2546 มติที่ 8/2546 ณ วัดสว่างใต้ ตำบลร่องคำ อำเภอร่องคำ จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยพระเดชพระคุณพระราชวิสุทธิ์โมลี รองเจ้าคณะภาค 9 พระเดชพระคุณพระเทพปัญญาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระเดชพระคุณพระสุนทรธรรมประพุทธิ์ รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ พระครูปริยัติการโกวิท รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาสวัดทุกวัดในอำเภอเมือง อำเภอฆ้องชัย อำเภอดอนจาน และอำเภอร่องคำ

ก่อนการประชุมนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เป็นตัวแทนฝ่ายจังหวัดกล่าวต้อนรับและขอความร่วมมือในการสร้างความปรองดอง ทั้งในหมู่คณะสงฆ์และพุทธศาสนิกชนในแต่ละอำเภอ แต่ละหมู่บ้าน ชุมชน หลังจากนั้นก็ได้มีการประชุม ซึ่งมีพระเดชพระคุณพระเทพเมธี รองเจ้าคณะภาค 9 เป็นประธาน โดยสาระสำคัญในการประชุมประกอบด้วย การจัดศาสนศึกษา และการศึกษาสงเคราะห์ การจัดการสาธารณูปการ และสาธารณะประโยชน์ การบรรยายเกี่ยวกับพระบัญญัติสงฆ์ มาตรา 37, 38 กับภัยและสถานการณ์ความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะศรีวิสุทธิ์เมธี และพระมหาประสิทธิ์ สิริปัญฺโญ เลขารองเจ้าคณะภาค 9 ทั้ง 2 รูป

http://thainews.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNSOC5707090010167

 

Check Also

เปิดตัวรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม”ค้นหาคนดีต้นแบบ

พศ.ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดตัวรางวัล เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ครั้งแรกประจำปี2558 คัดเลือกคนดีต้นแบบ หวังให้กำลังใจ เป็นแบบอย่างแก่สังคม วันนี้(2มิ.ย.)ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ พุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่ง ประเทศไทยในพระสังฆราชูปถัมภ์ แถลงข่าวเปิดตัวโครงการเสาอโศกผู้นำศีลธรรมโดยพระเทพวิสุทธิกวี(เกษม สญฺญโต)ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาส รองประธานกรรมการบริหารศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย …