Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๖ รายการ

ซื้อพรม  จำนวน ๑๐ รายการ  คลิกที่นี่

ซื้อม่านปรับแสงพร้อมติดตั้ง  คลิกที่นี่

ซื้อไมค์ไวเลสกล้องวีดีโอ  คลิกที่นี่

จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ ๒  ชั้น  คลิกที่นี่

จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์  จำนวน ๖ รายการ  คลิกที่นี่

จ้างทำกระเป๋าใส่เอกสาร  คลิกที่นี่

 

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่พักอาศัย (อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง ๑๒ ครอบครัว จำนวน ๔ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคา ราคากลาง แบบรูปรายการ เอกสารเพิ่มเติม 1. รายการทั่วไปประกอบแบบก่อสร้างอาคาร 2. รายการประกอบแบบก่อสร้าง เอกสารเลขที่ ข.253 ก.ค. 62 3. มาตรฐานการก่อสร้างอาคาร พ.ศ. …