Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง / ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ิอจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้ิอจัดจ้าง จำนวน 4 รายการ

ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ คลิกที่นี่

ซื้อวัสดุสำนักงาน  จำนวน 14 รายการ  คลิกที่นี่

จ้างพิมพ์หนังสือแถลงการณ์คณะสงฆ์ เล่มที่ 106 ตอนที่ 1  คลิกที่นี่

จ้างทำพัดพัฒนาและย่าม จำนวน 28 ชุด  คลิกที่นี่

 

Check Also

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จำนวน ๒๖ รายการ คลิก