Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ / หนังสือสำนักพุทธฯ (page 3)

หนังสือสำนักพุทธฯ

๑ ทศวรรษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

๑ ทศวรรษ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดย สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ที่มีคุณภาพ และมาตรฐาน พร้อมที่จะรองรับการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมของประชาชน จำนวน ๒๐๗ สำนัก

สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดดีเด่น ที่มีคุณภาพ  และมาตรฐาน  พร้อมที่จะรองรับการเข้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมของประชาชน จำนวน ๒๐๗ สำนัก โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปรับปรุงล่าสุด ๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต

คู่มือการปฏิบัติงานนิตยภัต โดย สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานการขออนุญาตจัดตั้งและขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดย กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ   ดาวน์โหลดหนังสือ ดาวน์โหลด !!

Read More