Breaking News
Home / บริการของสำนักพุทธ

บริการของสำนักพุทธ

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560    คลิ๊กที่นี่  

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา ตรวจสอบรายชื่อวัด ได้ที่นี้ 

Read More

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา​ ​ บัญชีที่ ๓๒/๒๕๖๒ – บัญชีที่ ๕๐/๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ราย

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่องการตั้งวัดในพระพุทธศาสนา​ ​ บัญชีที่ ๓๒/๒๕๖๒ - บัญชีที่ ๕๐/๒๕๖๒ รวมทั้งสิ้น ๑๘๒ ราย แยกรายจังหวัด ดังนี้

Read More

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

งานบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนเฉลิมพระเกียรติ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ พุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม คลิกที่นี่

Read More