Breaking News
Home / ข่าว / ONAB AWARDS

ONAB AWARDS

รายชื่อและประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ONAB AWARDS รอบที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)

รายชื่อและประวัติผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ONAB AWARDS รอบที่ 2 (ส่วนภูมิภาค)  

Read More

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ONAB AWARDS รอบที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ONAB AWARDS รอบที่ 1 (ส่วนภูมิภาค)  

Read More

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD)

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดโครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับการยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARD) ประจำปี ๒๕๕๗

Read More

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ได้รับยกย่องเป็นผู้ทำความดี(ONAB AWARDS) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

โครงการประกาศเกียรติคุณบุคลากรผู้ได้รับยกย่องเป็นผู้ทำความดี (ONAB AWARDS) ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๗

Read More