Breaking News
Home / ข่าว / พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า (page 5)

พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
งานฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ( Buddhajanti: The Celebration of 2600 Years of the Buddha’s Enlithenment.)
 

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล โครงการ จริยธรรม Short Film ครั้งที่ ๒

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคง แห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร ในความอุปถัมภ์ของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น จริยธรรม Short Film หัวข้อ “พุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้”

Read More

พิธีปฏิบัติบูชา ธรรมยาตรา วางศิลาฤกษ์ศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกและพิธีเจริญพระพุทธมนต์

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ได้มีพิธีปฏิบัติบูชา ธรรมยาตรา วางศิลาฤกษ์พุทธมณฑลศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลก และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

Read More

พิธีเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ณ วัดสระเกศ

เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. พิธีเปิดงานสัปดาห์วิสาขบูชา ประจำปี ๒๕๕๕ ฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ณ วัดสระเกศ ราชวรมหาวิหาร โดยมี พระพรหมสุธี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานในพิธีฝ่ายสงฆ์

Read More

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดการประชุมนานาชาติ เนื่องในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙

เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ร่วมกับ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดการประชุมสัมมนา เนื่องในการจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชานานาชาติ ครั้งที่ ๙  เฉลิมฉลองพุทธชยันตี ๒๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

Read More