Breaking News
Home / ข่าว / โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (page 4)

โครงการ “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ หรือ พศ.เดินหน้าโครงการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมระบุพระสงฆ์ส่วนใหญ่เข้าใจสถานการณ์คดีทุจริตเงินทอดวัดว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคล

วันที่ ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๑ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ ประธานคณะกรรมการฯโครงการหมู่บ้านศีล ๕ พร้อมด้วยนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการและโฆษกพศ. และคณะ ลงพื้นที่วัดศรีเมืองมูล ตำบลหัวง้ม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ติดตามชุมชนตัวอย่างที่นำหลักศีล ๕ ประยุกต์ใช้กับคนชุมชนอย่างได้ผล โดยการร่วมมือของ บวร หรือ บ้าน วัด โรงเรียน ที่ตำบลหัวง้มได้รับรางวัลระดับประเทศหลากหลายรางวัล โดยทั้ง ๑๓ หมู่บ้านในตำบลเกือบร้อยละ ๘๐ ได้ปฏิบัติตามหลักศีล ๕ เจ้าอาวาสวัดศรีเมืองมูล ที่นำหลักศีล ๕ ให้ชุมชนเห็นว่า สามารถจับต้องได้ ให้นำคะแนนความดีมาฝาก อาทิ เว้นการฆ่าสัตว์ การพูดโกหก จะได้คะแนนอย่างละ ๓ ความดี เว้นจากการดื่มสุรา การสูบบุหรี่ ๑ วัน ได้อย่างละ …

Read More

ครม.สัญจรนครสวรรค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ ลงพื้นที่เยี่ยมวัดในจังหวัดนครสวรรค์

วันจันทร์ ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๑ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) ซึ่งกำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ลงพื้นในการมาร่วมประชุม ครม.สัญจรนครสวรรค์เวลา ๑๔.๐๐ น.เข้ากราบนมัสการ พระราชมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์(ธ) วัดแสงธรรมสุทธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ และเยี่ยมนักเรียน และมอบทุนการศึกษา ให้นักเรียน จำนวน ๔ โรง คือ โรงเรียนธนศรี  โรงเรียนวันทาสิริศึกษา  โรงเรียนวัดแสงธรรม และโรงเรียนสหวิทยานุสรณ์ จากนั้น...เวลา ๑๕.๐๐ น. ไปนมัสการพระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ต่อจากนั้นลงพื้นที่พุทธอุทยานนครสวรรค์ ชมนิทรรศการ จากคณะสงฆ์ ทั้ง ๑๕ อำเภอ มานำเสนอโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลนำนิทรรศการมาแสดง …

Read More

สมเด็จพระพุฒาจารย์ เปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)

จดหมายข่าว พศจ.โคราช วันศุกร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมา สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ชมรมบวรรักษ์ศีล ๕ และศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ โคราช จัดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) นครราชสีมา “สวดมนต์ศีล ๕ โคราช อนุรักษ์เพลงโคราช การแสดงผลงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.)” ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีสมเด็จพระพุฒาจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการยกระดับหมู่บ้านรักษาศีล ๕ หนุนเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ณ เทอร์มินอลฮอลล์ ชั้น ๔ ศูนย์การค้าเทอร์มินอล ๒๑ นครราชสีมา โครงการในครั้งนี้มีการจัดกิจกรรมประกอบด้วย ๑. การมอบโล่สวดมนต์ศีล ๕ ๒. การรับฟังการบรรยาย เรื่อง การดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) …

Read More

รอง ผอ.พศ. ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ วัดปทุมคงคาราชวรวิหาร เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร นายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วย นางพัชรินทร์ พัดทอง ผู้อำนวยการกองส่งเสริมงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๑ โดยมี พระพรหมเสนาบดี ประธานคณะกรรการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยพระเถรานุเถระ ผู้เป็นคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ ร่วมประชุม

Read More