Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ (page 2)

คำสั่ง / ประกาศ

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 334/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ และระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 333/2562 ลงวันที่ 4 เมษายน 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการสูง จำนวน ๓ ราย

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง ย้ายข้าราชการ ประเภทอำนวยการสูง จำนวน ๓ ราย  ดังนี้

Read More

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ ระดับชำนาญการพิเศษ คลิกที่นี่

Read More