Breaking News
Home / ข่าว / คำสั่ง / ประกาศ (page 10)

คำสั่ง / ประกาศ

รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานพัสดุ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

Read More

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Read More

การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2561 เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1306/2561 ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More