Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค (page 4)

ข่าวภูมิภาค

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ จ.ขอนแก่น

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน  ๒๕๖๑ นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดงานมหกรรมสานพลัง “โฮมสุขอีสาน” และปาฐกถา “แนวคิดและทิศทางสานพลังสร้างสุขภาวะ” ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  และกำหนดออกเยี่ยมวัดและถวายสักการะคณะสงฆ์                  ในจังหวัดขอนแก่น จำนวน ๒ วัด ดังนี้ ๑. วัดป่าหนองหลุบ  สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย  ปัจจุบันมีพระอธิการกิตติศักดิ์ กิตฺติสาโร (นามเดิม ภุชงค์เฉลิมศักดิ์   ผิวเหลือง) เป็นเจ้าอาวาส  วัดป่าหนองหลุบเป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดขอนแก่น แห่งที่ ๒  เป็นวัดที่มีบรรยากาศ            ร่มรื่น เป็นธรรมชาติ ไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ระบบโซล่าเซล์ บริเวณรอบวัดมีเจดีย์พระพุทธเมตตาจำลองจากประเทศอินเดีย เจดีย์ตรัสรู้จำลองจากพุทธคยา เป็นรูปทรง ๘ เหลี่ยม มีแผ่นศิลาจารึกพระไตรปิฎกให้ญาติโยมผู้สนใจศึกษาเรียนรู้ตามหลักพระพุทธศาสนา มีเสนาสนะสำหรับปฏิบัติศาสนกิจ รอบวัดบรรยากาศเงียบสงบเหมาะแก่การปฏิบัติธรรมเป็นอย่างยิ่ง และชุมชนให้ความร่วมมือ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมปฏิบัติธรรมตลอดทั้งปี เนื่องจากว่าท่านเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ …

Read More

ผวจ.บก. เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร สวดพระพุทธมนต์เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีข้าราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนจังหวัดบึงกาฬ เข้าร่วมพิธี เป็นจำนวนมาก ในพิธีดังกล่าวพระราชภาวนาโสภณ เจ้าคณะจังหวัดบึงกาฬ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ซึ่งนายธวัฒชัย ทองสุกนอก ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบึงกาฬ ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธีกรและนำข้าราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ศาสนพิธี

Read More

โครงการปฏิบัติบูชาทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะจังหวัดบึงกาฬ

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๑๕ น. นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดบึงกาฬ เดินทางไปเป็นประธานในโครงการปฏิบัติบูชาทำบุญตักบาตรในวันธรรมสวนะจังหวัดบึงกาฬ ในครั้งนี้นายวรทัศน์ ธุลีจันทร์ นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ ซึ่งเข้ารับตำแหน่งใหม่ได้เดินทางไปร่วมโครงการด้วย ณ วัดศรีพนา ตำบลเซกา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ มีหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนและพุทธศาสนิกชนชาวอำเภอเซกา เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

Read More