Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค (page 30)

ข่าวภูมิภาค

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมวัดสระสองตอน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววัชรินทร์ กฤษอาคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมวัดสระสองตอน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จากอิทธิพลของลมพายุ ประมาณการค่าเสียหายในเบื้องต้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท

Read More

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง โดย และนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

Read More

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมี น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ. ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ๒. กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ …

Read More

พศจ.อย. ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดงานสัปดาห์เผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีการทำบุญตักบาตร การถือบวชปฏิบัติธรรม แสดงพระธรรมเทศนา และเวียนเทียน ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กลางระดับจังหวัด วัดพนัญเชิงวรวิหาร และ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา และศูนย์ระดับอำเภอ ณ วัดที่เป็นศูนย์กลางอำเภอทั้ง ๑๖ อำเภอ โดย วัดพนัญเชิงวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และ วัดเสนาสนารามราชวรวิหาร มีพระเดชพระคุณพระเทพมงคลโสภณ เจ้าอาวาสวัดเสนาสนารามราชวรวิหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (ธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานฝ่ายฆราวาส และนายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นำข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เข้าร่วมดำเนินการจัดพิธี …

Read More