Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค (page 30)

ข่าวภูมิภาค

พศจ.อย.จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับสำนักงานเจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดประชุมชี้แจงการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์และการพัฒนาวัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินอุดหนุนบูรณปฏิสังขรณ์วัด แก่เจ้าอาวาสและไวยาวัจกรวัดที่ได้รับเงินอุดหนุน โดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณพระธรรมรัตนมงคล เจ้าอาวาสวัดพนัญเชิงวรวหาร เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการประชุม นายประดับ โพธิกาญจนวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บรรยายถวายความรู้แก่เจ้าอาวาสในการใช้จ่ายเงินอุดหนุนและการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการรายงานผลการใช้จ่ายเงินอุดหนุน เพื่อให้เกิดความเข้าใจและปฏิบัติได้ถูกต้องตามระเบียบการใช้จ่ายเงิน ผู้เข้าประชุมประกอบด้วยเจ้าอาวาสวัด ไวยาวัจกร และกรรมการวัด จำนวน  ๑๒๐ รูป/คน

Read More

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรีตรวจเยี่ยมวัดสระสองตอน

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๓๐ น. นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี พร้อมด้วย นางสาววัชรินทร์ กฤษอาคม นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ตรวจเยี่ยมวัดสระสองตอน ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ซึ่งประสบวาตภัย เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๑ จากอิทธิพลของลมพายุ ประมาณการค่าเสียหายในเบื้องต้น ๘๐๐,๐๐๐ บาท

Read More

จังหวัดพัทลุงจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ 

 วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา เวลา ๑๓.๓๐ น. พระเทพวิริยาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๖๑ ณ ศาลาการเปรียญวัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง โดย และนางสาวดวงพร บุญครบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี

Read More

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑

จังหวัดพัทลุงจัดกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑โดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ ๑. พิธีทำบุญตักบาตร วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง เป็นประธานพิธีตักบาตรพระสงฆ์และถวายสังฆทานแด่พระสงฆ์เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๑  โดยมี น.ส.ดวงพร บุญครบ รอง ผวจ. นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ. ปลัดจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ พุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี ณ วัดคูหาสวรรค์ พระอารามหลวง ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง โดยมี นายสมสุพงศ์ ขำตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดพัทลุง พร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก ๒. กิจกรรมแห่ผ้าขึ้นห่มองค์พระมหาธาตุเจดีย์วัดเขียนบางแก้ว  วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายกู้เกียรติ วงศ์กระพันธุ์ …

Read More