Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค (page 20)

ข่าวภูมิภาค

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์พบนักเรียนหน้าเสาธง

วันพุธ​ ที่​ 4 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.00 น. ณ​ โรงเรียน​บ้านคลองม่วง​ จังหวัด​นครสวรรค์​ นายธนาคม จงจิระ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับในการ ร่วมพบปะเยี่ยมเยียน พูดคุยกับ คณะครู และนักเรียนโรงเรียน โดย ผอ.บุญเชิด คันธหัตถี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองม่วง อ.โกรกพระ จ.นครสวรรค์ ให้การต้อนรับ ตามโครงการ "ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พบนักเรียนหน้าเสาธง"  ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์ในการเสริมสร้างทัศนคติและแนวทางการดำเนินชีวิต การศึกษาเล่าเรียน ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม และเสริมสร้างเกราะป้องกันตนเองด้วยการยึดถือ ปฎิบัติตนตามหลักศีล 5 ยึดหลักพระราชดำรัส และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 การยึดมั่นในคุณธรรม 4 ประการ ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ได้แก่ …

Read More

พศจ.นครสวรรค์ จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ในการเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ต่อไปภายหน้ามุ่งเน้นสังคมแห่งคุณธรรม นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว ชุมชน อันเป็นการวางรากฐาน ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนด้านคุณธรรม ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูนิคมภัทรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ และพระวิทยากรจัดถวายความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 500 คน มีความสนใจในการรับฟังและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เชื่อว่าเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำที่สร้างครอบครัวอบอุ่นในอนาคต พีรพงษ์ ตลับทอง , วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว สุขจิต มาสุวรรณ ภาพ

Read More

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโคกม่วง ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

Read More

จังหวัดนครสวรรค์จัดเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วัน​พฤหัสบดี​ ที่ 28 มิถุนายน​ 2561 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ​ เวลา 16.00​ น.  ณ หอประชุม​เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา​ มหาจุฬาลงกรณ์​ราชวิทยาลัย​ วิทยาเขต​นครสวรรค์​ พุทธอุทยาน​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ ​ ในพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์​เฉลิมพระเกียรติ​ และถวายพระพรชัยมงคล​แด่ สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหา​วชิราลงกรณ​ บ​ดิ​นท​ร​เทพ​ยว​ราง​กูร​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นไปตาม มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 โดย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน  โดยมี​ คณะสงฆ์​จังหวัด​นครสวรรค์ สำนัก​งานพระพุทธ​ศาสนา​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์ ข้าราชการเจ้า​หน้าที่ ประชาชน​ชาว​จังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​เจริญ​พระพุทธ​มนต์ เจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

Read More