Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค (page 20)

ข่าวภูมิภาค

พศจ.นครสวรรค์ จัดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม 2561

วันที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.โรงเรียนบ้านปางสุด อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ นายสามารถ ศรีชมภู ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ในการเปิดโครงการครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็ก เยาวชนใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต ต่อไปภายหน้ามุ่งเน้นสังคมแห่งคุณธรรม นำหลักธรรมทางศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวัน สร้างครอบครัวให้อบอุ่น ให้ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง ปลูกฝังความรัก ความสามัคคีเริ่มที่บ้าน ครอบครัว ชุมชน อันเป็นการวางรากฐาน ให้มีความมั่นคง ยั่งยืนด้านคุณธรรม ในการนี้ได้รับความเมตตาจากพระครูนิคมภัทรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ และพระวิทยากรจัดถวายความรู้ ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 500 คน มีความสนใจในการรับฟังและร่วมกิจกรรมเป็นอย่างดี เชื่อว่าเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม เป็นผู้นำที่สร้างครอบครัวอบอุ่นในอนาคต พีรพงษ์ ตลับทอง , วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ / ข่าว สุขจิต มาสุวรรณ ภาพ

Read More

จังหวัดลพบุรีจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น. พระเทพเสนาบดี เจ้าคณะจังหวัดลพบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ประธานฝ่ายฆราวาส ประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ณ วัดโคกม่วง ตำบลกกโก อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ในการนี้ นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดลพบุรี นำข้าราชการในสังกัดสนองงานคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกัน

Read More

จังหวัดนครสวรรค์จัดเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติฯ ประจำเดือน มิถุนายน 2561

วัน​พฤหัสบดี​ ที่ 28 มิถุนายน​ 2561 แรม 1 ค่ำ เดือน 8 ​ เวลา 16.00​ น.  ณ หอประชุม​เฉลิมพระเกียรติ​ 80 พรรษา​ มหาจุฬาลงกรณ์​ราชวิทยาลัย​ วิทยาเขต​นครสวรรค์​ พุทธอุทยาน​นครสวรรค์​ จังหวัด​นครสวรรค์ นาย​ธนาคม​ จ​งจิ​ระ​ ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​นครสวรรค์​ เป็น​ประธาน​ฝ่าย​ฆราวาส​ ​ ในพิธีเจริญ​พระพุทธมนต์​เฉลิมพระเกียรติ​ และถวายพระพรชัยมงคล​แด่ สมเด็จ​พระเจ้าอยู่หัว​มหา​วชิราลงกรณ​ บ​ดิ​นท​ร​เทพ​ยว​ราง​กูร​ และสมเด็จ​พระนางเจ้า​สิริกิติ์​ พระ​บรม​ราชินีนาถ​ ในรัชกาลที่ 9 เพื่อให้เป็นไปตาม มติมหาเถรสมาคมครั้งที่ 25/2560 โดย พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ กำหนดจัดทุกวันที่ 28 ของทุกเดือน  โดยมี​ คณะสงฆ์​จังหวัด​นครสวรรค์ สำนัก​งานพระพุทธ​ศาสนา​จังหวัด​นครสวรรค์ หัวหน้า​ส่วน​ราชการ​ประจำ​จังหวัด​นครสวรรค์ ข้าราชการเจ้า​หน้าที่ ประชาชน​ชาว​จังหวัด​นครสวรรค์​ร่วม​เจริญ​พระพุทธ​มนต์ เจริญจิตภาวนาโดยพร้อมเพรียงกัน

Read More

พิธีเปิดอบรม พระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๑๕

วันที่ ๒ กรกฎาคม  ๒๕๖๑ นายศิริศักดิ์  ตาลบำรุง นักวิชาการศาสนาชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเพชรบุรี มอบหมายเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเปิดอบรม พระวิปัสสนาจารย์ คณะสงฆ์ ภาค ๑๕ โดยพระพรหมเวที เจ้าคณะภาค ๑๕ เจ้าอาวาสพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหารเป็นประธานในพิธีเปิดฯ  มีนายธนภัทร ณ ระนอง นายอำเภอเมืองเพชรบุรี ผู้แทนส่วนราชการ เข้าถวายสักการะ และในพิธี ดังกล่าว ได้มีการแต่งตั้งให้พระครูศรีวัชราภรณ์ เจ้าคณะตำบลบางเค็ม เจ้าอาวาสวัดศีลคุณาราม เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเขาย้อย และพระครูวิรุฬญาณวัชร์  เจ้าคณะตำบลหนองกะปุ เจ้าอาวาสวัดหัวนา ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะอำเภอบ้านบ้านลาด ณ วัดใหญ่สุวรรณาราม อำเภอเมืองเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี

Read More