Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวภูมิภาค (page 190)

ข่าวภูมิภาค

งานเทศกาลมาฆปูรมีศรีปราจีน

สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดปราจีนบุรีร่วมกับจังหวัดปราจีนบุรีคณะสงฆ์จังหวัดปราจีนบุรี องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดปราจีนบุรีทุกแห่ง

Read More

สรุปกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556

สรุปกิจกรรมของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2556  

Read More