Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (page 3)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

Read More

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก — ที่ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ #พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช๒๕๖๒ วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนัก งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ขอเดชะฝ่าละองธุลีพระบาท ปกเกล้าปกกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่มาชุมนุมพร้อมเพรียงกัน ณ ที่นี้ ต่างมีความ ปีติโสมนัสเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาร่วมใจกันแสดงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ …

Read More

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More

แผนผังที่นั่งสอบพนักงานราชการ

Sorry, this entry is only available in Thai.

Read More