Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (page 20)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล รุ่น ๕

โครงการส่งเสริมพระสงฆ์ไปศึกษาและปฏิบัติธรรมเชิงลึก ณ แดนพุทธภูมิ อินเดีย-เนปาล รุ่น ๕  

Read More

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรม ณ วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จ.ตราด

วัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) จ.ตราด ขอเชิญพุทธศาสนิกชนทุกท่านร่วมปฏิบัติธรรมและร่วมกิจกรรมต่าง ๆ คลอดปี ของวัดสุวรรณภักดี (วัดทุ่งไก่ดัก) 250 หมู่ 4 ต.ท่ากุ่ม อ.เมือง จ.ตราด 23000 โทร 080-6386955 โทรสาร 039-522159 FM 100.50 Mhz.  

Read More

งานสมโภชวัดพุทธาวาส ครบ ๓๐ ปี

ขอเรียนเชิญร่วมบำเพ็ญบุญมหากุศลครั้งพิเศษ งานสมโภชวัดพุทธาวาส ครบ ๓๐ ปี และมุทิตาสักการะฉลองสัญญาบัตร-พัดยศ "พระราชพุทธิวิเทศ" วันเสาร์ ๑ - วันอาทิตย์ที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ วัดพุทธาวาส  นครฮิวส์ตัน  มลรัฐเท็กซัส  สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๕๖ นี้ เป็นปีที่วัดพุทธาวาส นครฮิวส์ตัน  ได้ก่อตั้งมาครบ ๓๐ ปี  ตั้งแต่วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์  ๒๕๒๖  มีจุดประสงค์เพื่อเผยแผ่ศาสนกิจ ศาสนธรรมคำสอน   ตลอดจนศิลปวัฒนธรรม ขนมธรรมเนียมอันดีงามมาตามลำดับ วัดพุทธาวาส จึงเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในนครฮิวส์ตันและเมืองใกล้เคียง ดังนั้น คณะสงฆ์และคณะกรรมการวัด จึงได้มีมติว่า ให้ประกอบพิธีทำบุญสมโภชวัด ครบ ๓๐ ปี สิ่งอันเป็นมงคลยิ่งอีกประการหนึ่งของวัดพุทธาวาสและชุมชนชาวนครฮิวส์ตัน คือ เมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม พุทธศักราช …

Read More

โครงการประกวดคำขวัญการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา

โครงการประกวดคำขวัญการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของวุฒิสภา

Read More