Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์ (page 2)

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

คลิกที่นี่

Read More

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2562 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

Read More

การรับสมัครสามเณรเพื่อขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

  ใบสมัครขอรับทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี  ระยะที่ ๒ (รุ่นที่ ๓) ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๒   ไฟล์.doc คลิ๊กที่นี่ ไฟล์.pdf คลิ๊กที่นี่ 

Read More

ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อข้าราชการพลเรือนผู้ได้รับเลือก เพื่อแต่งตั้งเป็นอนุกรรมการ ใน อ.ก.พ. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ตามมาตรา 17 (2) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551คลิกที่นี่

Read More