Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ ในกิจกรรม “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ ๒

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ในกิจกรรม "ผู้ว่าพาปั่น" ครั้งที่ ๒ เมื่อเร็วๆ นี้ (๒๖ ก.พ. ๒๕๖๓) เวลา ๑๕.๓๐ น. พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยคณะสงฆ์อำเภอคลองหาด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ และมอบเงิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหว ผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอคลองหาด จำนวน ๒ ราย ได้แก่ ๑) นางดก กรวบสันเทียะ (อายุ ๗๘ ปี) และ ๒) นางแจ้ง บุญเชิด (อายุ ๘๑ ปี) ร่วมกับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" ครั้งที่ ๒ …

Read More

คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. คณะสงฆ์จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ จัดประชุมพระสังฆาธิการสัญจร ครั้งที่ 2/2563 โดยมี พระเทพปริยัตยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม พระสุนทรธรรมเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ พระศรีปริยัติธาดา รองเจ้าคณะจังหวัดบุรีรัมย์ เจ้าคณะอำเภอ รองเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ทุกอำเภอ วัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ และผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมเจ้าหน้าที่ พศจ.บุรีรัมย์ ร่วมประชุม ณ วัดอัมพวัน ตำบลนิคม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

Read More

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ “ผู้ว่าพาปั่น” ครั้งที่ 1

คณะสงฆ์จังหวัดสระแก้วร่วมกับจังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนงานสาธารณสงเคราะห์ลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงิน เครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงในโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" ครั้งที่ 1 เมื่อเร็วๆ นี้ (30 ม.ค. 2563) เวลา 15.30 น. พระสิริวุฒิเมธี รองเจ้าคณะจังหวัดสระแก้ว พระครูศรีรัตน์สรกิจ เจ้าคณะอำเภอเขาฉกรรจ์ พระมหาคำคูณ จนฺทโชโต เจ้าคณะอำเภอคลองหาด พร้อมด้วยคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว และคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงและมอบเงิน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ป่วยติดเตียงในเขตอำเภอเขาฉกรรจ์ จำนวน ๔ ราย ร่วมกับนายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว ในโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" ครั้งที่ 1 เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและนำหลักธรรมะมอบเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการดำรงชีวิตแก่ผู้ป่วยติดเตียง ในการนี้ ผู้ป่วยติดเตียงและญาติต่างซาบซึ้งใจที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว พร้อมส่วนราชการและพระเถรานุเถระให้ความเมตตาเดินทางมาเยี่ยมเยือนถึงบ้าน กิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งในภารกิจงานด้านสาธารณสงเคราะห์ของคณะสงฆ์จังหวัดสระแก้ว โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสระแก้ว รับสนองงานในการประสานงานในการลงพื้นที่ออกเยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียง ทั้งในอำเภอเขาฉกรรจ์ และอำเภอต่าง ๆ โดยบูรณาการร่วมกับโครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" โครงการ "ผู้ว่าพาปั่น" เกิดขึ้นจากแนวคิดและนโยบายของนายวรพันธุ์ …

Read More

ขอเชิญชมและร่วมงาน มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ทั่วประเทศ

ขอเชิญชมและร่วมงาน • มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ทั่วประเทศ • นิทรรศการหมูบ้านรักษาศีล ๕ ทุกจังหวัด • ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ระหว่าง ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

Read More