Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชมและร่วมงาน มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ทั่วประเทศ

ขอเชิญชมและร่วมงาน • มหกรรมหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ต้นแบบ ทั่วประเทศ • นิทรรศการหมูบ้านรักษาศีล ๕ ทุกจังหวัด • ผลิตภัณฑ์ชุมชน และสินค้า OTOP • การแสดงศิลปวัฒนธรรม ๔ ภาค ระหว่าง ๘ - ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม

Read More

กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง

ประกาศคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 เรื่อง กำหนดวัน เวลา และสถานที่ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการ ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 679/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More

การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสานาแห่งชาติ ที่ 677/2562 ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 เรื่อง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งประเภทวิชาการเป็นระดับต่ำลง 1 ระดับ เป็นการชั่วคราวในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คลิกที่นี่

Read More