Breaking News
Home / ข่าว / ข่าวประชาสัมพันธ์ (page 30)

ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.พศ.ปฐมนิเทศ ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑

วันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและอบรมสัมมนาร่วมกัน “หลักสูตรการเป็นข้าราชการที่ดี” ข้าราชการบรรจุใหม่ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้แก่ข้าราชการบรรจุใหม่ ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ จำนวน ๕๕ คน ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงานจำนวน ๒ คน และตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน จำนวน ๑ คน รวมทั้งสิ้น ๕๘ คน การอบรมภาควิชาการนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร Day2 วันอังคารที่ …

Read More

พศ.ขอเชิญชวนโดยเสด็จพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ณ วัดท่าตอน จังหวัดเชียงใหม่

 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานผ้าพระกฐิน ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอพระราชทานไปทอดถวายยังที่ชุมนุมสงฆ์ ณ วัดท่าตอน พระอารามหลวง อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันเสาร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้ากฐินพระราชทาน และร่วมบริจาคตามกำลังศรัทธาได้ที่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระทรวงศึกษาธิการ ชื่อบัญชี "เงินร่วมการกุศลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ" เลขที่บัญชี ๐๕๙-๑-๐๗๔๙๘-๒  

Read More

รายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาให้เดินทางไปต่างประเทศ ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๑

หนังสือถึงอธิบดีกรมการกงสุล  คลิกที่นี่ รายชื่อ คลิกที่นี่

Read More

ย้ายข้าราชการตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ไปดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น

คำสั่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ที่ 1018/2561 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2561 เรื่อง ย้ายข้าราชการ คลิกที่นี่

Read More